Tüm Atölyeler

Okur-yazarlığı Öğrettiğimiz, Eğlenerek Ürettiğimiz Atölyelerimiz
 • Atölyelerimiz

  Okuryazarlığı Öğrettiğimiz, Eğlenerek Ürettiğimiz Atölyelerimiz
 • 0-6 yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, telefon alışkanlıklarının kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.
 • Atölyelerimizde; erken çocukluk dönemi eğitim ve öğretimin etkinliklerinni planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek ve onlara öğrenme heyecanını aşılamaktır.

  • Gastronomi Atölyesi
   Günlük yaşam becerisinin sunduğu çocuklarımızın beceri ve motor becerinin...
  • Robotik Kodlama Atölyesi
   Soyut kavramların somutlaştırılmasını sağlar ve çocuklara yaşantı yoluyla öğrenme...
  • Fen ve Botanik Atölyesi
   Bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale...
  • Müzik Atölyesi
   Müzik eğitimi, bu yeni anlayışın en natürel yansımasıdır. Müzik eğitimi...
  • Drama Atölyesi
   Dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini kullanma ve iletişim...
  • Görsel Sanat ve Tasarım Atölyesi
   Yaratıcı ve tasarımsal düşünebilme ilkesi ile tasarlanmış çocuklarımızın...
  • Spor Salonu Atölyesi
   Düzenli fiziksel aktivite ile çocuğun kuvvet ve dayanıklılığı arttığı...
  • Dene-Yap İcat Atölyesi
   Çocuklara bilimsel heyecan uyandırmak, onları Fen ve doğa bilimleri alanlarında deneyim...
 • “Gelecek, Bugünle Başlar” felsefesiyle; müfredatta yer alan kazanımlara uygun içerikler, yaşamla ilişkilendirilerek öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenir. Bu amaçla atölyeler (eğitim garajları) oluşturulur.
  • Doğal Hayat ve Ekolojik Okul Atölyeleri
  • Geri Dönüşüm ve Tamir Atölyeleri
  • Gıda ve Oyun Araçları Atölyeleri
  • Yeşil Terapi Atölyesi
  • Hayal ve Merak Atölyesi
  • Dijital Beceri Atölyesi
 • DEP EĞİTİM PROGRAMI

  “Çocuklar, karar verme yeteneği güçlü ve sorumluluk duygusuna sahip olarak
  yetiştirilir.” (Farabi)

  Herkese Farklı Öğrenme Hakkı

  Okul çocuğun en temel yaşam alanlarından biridir ve yaşamını belirlemek her birey
  gibi çocukların da hakkıdır. Eğitim yaşamın bir parçasıdır. Her çocuk kendine özgü yaşamını
  eğitim sürecinde şekillendirme hakkına sahiptir. DEP her çocuğun farklı öğrenme hakkı
  olduğu düşüncesi üzerine kuruludur.

  Duyarlı Bireyler

  DEP Eğitimi Programı öğrencinin potansiyelleri doğrultusunda gelişmesini
  desteklerken diğer yandan da yaşamın gerçeklerine ve sorunlarına duyarlı bireyler olarak
  yetişmesini hedefler.

 • Atölyeleri Yerinde İncelemek İster Misiniz?