Atatürk Köşesi

 • M. Kemal ATATÜRK

  Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir.
  Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.
  Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır çünkü çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

 • Mustafa Kemal Atatürk'ün kısaca hayatı

  Saygı ve Özlemle

  1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemal Atatürk, İlkokul eğitimini mahalle mektebi ile Şemsi Efendi’de gerçekleştirdi. Selanik Mülkiye rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesi ortaokul eğitiminin ardından Lise eğitimini Selanik askeri idadisinde tamamlamıştır. Daha sonra harp okulu ve harp akademisinde üniversite eğitimini tamamlayarak askerlik hayatına başlamıştır. Askeri Rüştiye okuluna devam ederken matematik öğretmeninin ona Kemal adını vermesi ile beraber, o andan itibaren ismi Mustafa Kemal olarak kalmıştır.

 • Milli Mücadelenin Öncüsü

  Fikirler zorla ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.

  I. Dünya Savaşı nihayete erdiğinde Mondros Ateşkes antlaşması imzalanması ile vatan topraklarını paylaşılacaktı. Fakat duruma el koyan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin temellerini attı.

  23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin açılmasına önder olan Mustafa Kemal Meclis tarafından da Hükümet Başkanı seçildi.

 • Atürtürk'ünÇocuk Sevgisi

  Çocukluk ne güzel şey.. Çocuklar ne sevimli, ne tatlı..

  Atatürk çocukları çok severdi. Onun dilinde çocuk, sevgi demekti. Sevdiklerine, hangi yaşta olursa olsunlar, “çocuk” diye seslenirdi. Bütün Türk yavruları onun öz çocukları gibiydi. O, bu yavrulara öylesine gönül vermiş, onlar da ona öylece candan bağlanmışlardı. Son yıllarını da çok sevdiği bir çocukla geçirdi. Ülkü, Atatürk’ün çocuk sevgisinin bir simgesi oldu.

 • Atatürk'ün SözleriYolumuzu Aydınlatacak

  Bütün ümidim gençliktedir.

  “Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

 • Siz Türk ÇocuklarıBenim Parçamsınız

  Türk çocuklarından beklediğimiz; sağlam vücut, işlek zeka ve temiz yürektir.

  Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardılar.Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk bir kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk’ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı: Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın? dedi. Çocuk cevap verdi: – Bir şeyim yok efendim. Sonra arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. 

 • Siz Türk ÇocuklarıBenim Parçamsınız

  Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

  Atatürk bunun üzerine: – Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum, dedi. Küçük çocuk, o vakit yaşlı gözlerini Atatürk’e çevirdi: – Atam, seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin, gördük, sevindik. Ama artık sıramızı savdık. Bir daha seni ne vakit göreceğiz? Ona ağlıyorum. Atatürk, o vakit bütün çocuklara baktı: – Beni her vakit görmek isterseniz, aynaya bakın. Siz Türk çocukları benim birer parçamsınız. Ben de sizin.

 • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

  23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin açıldığı ve Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarihtir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Şiarıyla kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki İstiklal Mücadelesi için dönüm noktası olmuştur. Bugün Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisini açarak, bağımsız, müreffeh, aydınlık ve mutlu bir geleceğin adımlarını atmıştır.

 • Çocuklara Bayram Armağan EdenTek Lider
  Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı.

  Atatürk, 23 Nisan 1924’te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiş ve bu tarihten itibaren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olmakla birlikte, Atatürk’ ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. 

  • “Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

   Mustafa Kemal ATATÜRK
  • ” Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar.”

   Mustafa Kemal ATATÜRK
  • “Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

   Mustafa Kemal ATATÜRK
  • ”Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.’’

   Mustafa Kemal ATATÜRK
  • “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”

   Mustafa Kemal ATATÜRK