Hakkımızda

 • Niçin Dünya Çocuk Üniversitesi

  0-6  yaş dönemi, öğrenmenin en yoğun olduğu, telefon alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir.

  Okulumuz da; erken çocukluk dönemi eğitim ve öğretimin etkinliklerini planlarken önceliğimiz çocukların merak duygularını geliştirmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü; bilgiye giden yol meraktan geçer Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini özgürce ortaya koyan, kendi fikirlerini sorgulayabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.

 • DEP EĞİTİM PROGRAMI

  "Çocuklar, karar verme yeteneği güçlü ve sorumluluk duygusuna sahip olarak yetiştirilir."(Farabi)
  • Okul çocuğun en temel yaşam alanlarından biridir ve yaşamını belirlemek her birey gibi çocukların da hakkıdır.
  • Eğitim yaşamın bir parçasıdır.
  • Her çocuk kendine özgü yaşamın eğitim sürecinde şekillendirme hakkına sahiptir.
  • (DEP) her çocuğun farklı öğrenme hakkı olduğu düşüncesi üzerine kurgulanmıştır.
  • (DEP) Eğitim Programı öğrencinin potansiyelleri doğrultusunda gelişmesini desteklerken diğer yandan da yaşamın gerçeklerine ve sorunlarına duyarlı bireyler olarak yetişmesini hedefler 
 • "Gelecek Bugünle Başlar"

  “Gelecek Bugün ile Başlar” felsefesiyle; müfredatta yer alan kazanımlara uygun içerikler, yaşamla ilişkilendirilerek öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenir. Bu amaçla atölyeler (eğitim garajları) oluşturulur.

  • Doğal Hayat ve Ekolojik Okul Atölyeleri
  • Geri Dönüşüm ve Tamir Atölyeleri
  • Gıda ve Oyun Araçları Atölyeleri
  • Yeşil Terapi Atölyesi 
  • Hayal ve Merak Atölyesi
  • Arge  Laboratuvarları